Maskiner

- vi kører med de mest moderne maskiner!

Maskiner 2023

Vi har maskiner til det hele. Pløjning, såning, høst, miniwrap, rendegraver m.m.

Afpudser
Amazone-såsæt
Crimper
Afpudser
Amazone-såsæt
Crimper
Plov
Rotordrive
Mejetærsker
Kuhn 5 furet risteplov
Rotorrive
Lely Lotus 770
Rolmako disc-harve
Høvender Lely Lotus 770
Rolmako tung disc-harve
Wrap-presning
Gødningsspreder

Amazone UX3200 Super

Wrap-presning
Gødningsspreder med GPS