Maskiner

- vi kører med moderne maskiner!

Maskiner

Vi har maskiner til det hele. Pløjning, såning, høst, miniwrap, rendegraver m.m.

Afpudser
Amazone-såsæt
Crimper
Afpudser
Amazone-såsæt
Crimper
Plov
Rotordrive
Mejetærsker
Kuhn 5 furet risteplov
Rotorrive
Lely Lotus 770
Rolmako disc-harve
Høvender Lely Lotus 770
Rolmako tung disc-harve
 
Wrap-presning
Gødningsspreder

Amazone UX3200 Super

Hø- og halmpresning i småballer
Gødningsspreder med GPS
Trailersprøjte med GPS