Maskiner

- vi kører med moderne maskiner!

Maskiner

Vi har maskiner til det hele. Pløjning, såning, høst, miniwrap, rendegraver m.m.

Crimper
Afpudser
Amazone-såsæt
Crimper
Plov
Rotordrive
Mejetærsker
Kuhn 5 furet risteplov
Rotorrive
Lely Lotus 770
Rolmako disc-harve
Gødningsspreder
Høvender Lely Lotus 770
Rolmako tung disc-harve
Gødningsspreder med GPS
 
Amazone UX3200 Super